Glosar

Glosar de termeni specifici:

Agentul de munca temporara autorizat este societatea comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in baza H.G.nr 938/2004 care pune la dispozitia utilizatorului pe baze temporare personal calificat sau necalificat pe care il angajeaza si salarizeaza in acest scop.

Utilizatorul este angajatorul caruia agentul de munca temporara ii pune la dispozitie un salariat temporar pentru indeplinirea unor sarcini precise si cu caracter temporar.

Salariatul temporar este persoana incadrata la un angajator agent de munca temporara si care este pus la dispozitia unui utilizator pe durata necesara in vederea indeplinirii unor anumite sarcini precise si cu caracter temporar.

Contractul de munca temporara este contractul incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar. Acesta poate fi incheiat in vederea desfasurarii unuia sau mai multor proiecte ori misiuni.